உங்களுக்கு வாஸ்து சம்பந்தமான எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்..வீடு அலுவலகம் போன்ற அனைத்திற்கும் வாஸ்து ஆலோசனைக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் முகவரி kalai.hinduism@gmail.com தொடர்புக்கு இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

01- அக்டோபர்- 2012 முதல் வருகை புரிந்த நண்பர்களின் எண்ணிக்கை

என்னை தொடர்பவர்கள்

Saturday, March 31, 2012

VASTU FOR LENGTH AND WIDTH : வாஸ்து முறை படி நல்ல வீட்டிற்கான மங்களகரமான நீளம் மற்றும் அகலம்,AUSPICIOUS LENGTH AND WIDTH FOR EVERY ROOM IN HOUSE AS PER VASTHU SAATHRAM


வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு அறையும் நல்ல நீல அகலத்தில் இருப்பது அவசியம். கிழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்ட விபரங்களில் இருந்து நல்ல நீல அகலத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளவும் 


Size  FOOT அடி          EFFECTS/CONSEQUENCES  பலன்கள் //  விளைவுகள் 
6The resident will lead a peaceful life.
7The resident will lose all his wealth.
8The resident will be blessed with great wealth and will enjoy all pleasures.
9The resident will not only lose all his wealth but will also face
insurmountable difficulties.
10The resident can be assured of at least a square meal a day.
11The resident will enjoy overall health and wealth.
12The resident will lose his child.
13The resident will suffer from incurable diseases.
14Peace of mind will be lost.
15A death will occur in the resident’s family.
16The resident will attain great wealth.
17The resident will defeat his enemies.
18The house will get destroyed soon.
19The resident will experience poverty.
20The resident will lead a happy life.
21The resident will live with honour and dignity.
22The resident will defeat his enemies.
23All evil events will occur in the house.
24Only moderate benefits can be expected.
25The resident will lose his wife.
26Prosperity will rule the house .
27The resident will become rich.
28God will bless the resident and his family.
29The resident will be blessed with all kinds of wealth and material possessions.
30The resident will be blessed by Godess Lakshmi, the God of wealth.
31The resident will experience moderate benefits
32Lost wealth will be regained.
33The resident will be blessed with overall prosperity
34The resident will be forced to vacate the house and  live elsewhere.
35The resident will make a fortune.
36The resident will be courageous.
37The resident will be blessed with good children and wealth.
38The resident will be haunted by a demon at all times.
39The resident will be blessed with overall prosperity.
40The resident will lose his possessions because of his enemies.
41The resident will experience some happy events in his family.
42The resident wil be blessed with all kinds of wealth.
43The resident will experience difficulties.
44The resident will become blind.
45The resident will be  blessed with good children.
46The resident will lose his prosperity.
47The resident will lose his prosperity and will reside in an evil place.
48The resident will face danger from fire.
49The resident will face poverty.
50The resident will face neither good nor bad times.
51The resident will have to face unnecessary disputes.
52The resident will be blesed with good food all his life.
53The resident will face problems because of women.
54The resident will incur the wrath of the government.
55Help from relatives can be expected.
56The resident will be blessed with children.
57The resident will not have children.
58The resident will face a threat to his life.
59The resident will face financial troubles.
60The resident will advance in his chosen career.
61The resident will face unwanted disputes.
62The resident will face poverty and suffer from diseases.
63The resident will win  in disputes.
64The resident will prosper and will enjoy all luxuries.
65The resident will lose his wife.
66The resident will be blessed with overall prosperity.
67A devil will enter the house.
68The resident will unearth a treasure.
69The resident will face danger from thieves.
70The resident will become famous.
71The resident willascend to higher positions in the government.
72The resident will prosper and gain knowledge.
73The resident wil have no children.
74The resident will receive support from the government.
75The resident will lose his wealth and may die.
76The resident will face trouble from his relatives.
77The resident will buy a new vehicle.
78The resident’s daughter will face problems.
79The resident will be  blesed with wealth.
80The lord of wealth will reside in that house.
81There is a threat to the owner of the house.
82Threat from natural calamities.
83The resident will lose his peace of mind.
84The resident will live happily.
85The resident will enjoy all luxuries.
86The resident will face financial difficulties.
87The resident will acquire vehicles.
88The resident will experience overall welfare.
89The resident wil build and acquire more houses.
90The resident will prosper in all aspects of life.
91The resident will be very knowledgeable.
92The resident will  become famous ,might win awards and privileges.
93The resident will be forced to shift his residence.
94Poverty will rule the house.
95The resident will become a celebrity.
96There will be a drastic increase in all expenditures.
97The resident will prosper in international business.
98The resident will go abroad  and become famous.
99The resident will be blessed with great fortune.
100The god of arts and education will reside in that house.
101The resident will accumulate huge wealth.
102The resident will get help from friends.
103The resident will be convicted.
104The resident will not make profits from his business.
105The resident’s daughter will suffer from disease.
106The resident will make a fortune.
107The resident will accumulate huge wealth.
108God will bless that house and the house and its residents.
109The resident will be blessed with overall prosperity.
110The God of wealth will bless the house and its residence.
111Happy events will occur in the family.
112The resident will regain lost property.
113The resident will accumulate wealth.
114There will be a change of place in the near future.
115The God of wealth will bless the house.
116The resident will be well respected in the society.
117The resident will become wealthier in general.
118Poverty will rule that house.
119The resident will accumulate huge wealth
120The resident will  lose his entire wealth.

Blogger Widgets